Skal du søke om lån og stipend for neste studieår?

Sist oppdatert: 25.03.2020
Søknadsfristen for samordna opptak nærmer seg. Du kan ikke søke om lån og stipend for neste studieår ennå, men du kan forberede deg. Det er foreslått nye regler som kan åpne nye muligheter.

Regjeringen har foreslått nye regler for lån og stipend for studenter på universitet, høgskole eller fagskole for studieåret 2020-2021. Du kan lese om forslagene lenger ned i artikkelen.

Når kan du søke om lån og stipend?

Hvis du har studieplass i 2020-2021, kan du tidligst søke fra begynnelsen av mai 2020. Har du ikke studieplass, venter du til du har fått det. Søknadsbehandlingen går raskest hvis alt er i orden før du søker, og du ikke trenger å gjøre endringer etter at du har sendt søknaden.

Basisstøtte

Basisstøtte er et lån som skal dekke kostnader til bolig, mat, bøker og lignende. Inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til utdanningsstipend hvis du består utdanning. For å ha rett til dette stipendet må du også være borteboer og ikke ha inntekt og formue over fastsatte grenser.

Hvor mye du kan få, er avhengig av hvor mange fag du planlegger å ta. For studieåret 2019–2020 er basisstøtten inntil 110 200 kroner for fulltidsutdanning.  

I tillegg til basisstøtte kan du få andre stipend, som forsørgerstipend, foreldrestipend og ekstrastipend. Hvis du skal betale skolepenger, kan du få lån og stipend  til å betale dette også. Studenter i utlandet kan i tillegg få lån og stipend til reiser og språkkurs.   
Regjeringen har foreslått nye regler for studieåret 2020–2021    
 
I dag må du ta fag som utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning for å få lån og stipend. Dette kravet er foreslått fjernet. Det betyr at du kan få lån og stipend uansett hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta.  
 
Enkelte kan søke om tilleggslån 
Regjeringen har også foreslått at Lånekassen skal tilby tilleggslån fra og med studieåret 2020–2021. Tilleggslånene skal gjøre det lettere for voksne å ta utdanning. 
Det er foreslått at disse skal kunne få tilleggslån: 
De som er 30 år eller eldre og studerer ved universitet, høgskole eller fagskole, kan  få tilleggslån på inntil 100 000 kroner per studieår og 200 000 kroner totalt. 
De som er 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan få tilleggslån på inntil 50 000 kroner per studieår  og 100 000 kroner totalt. 
Du kan ikke få disse tilleggslånene samtidig. Hvis du har rett til begge, kan du bare søke om ett av dem. Den øvre grensen på 200 000 kroner er likevel felles for de to lånene.  

Andre lån og stipend

I tillegg til basisstøtte kan du få andre stipend, som forsørgerstipend, foreldrestipend og ekstrastipend. Hvis du skal betale skolepenger, kan du få lån og stipend  til å betale dette også. Studenter i utlandet kan få både lån og stipend til reiser og språkkurs.   

Regjeringen har foreslått nye regler for studieåret 2020–2021

Forslagene til nye regler gjelder studenter på universitet, høgskole eller fagskole. De nye reglene er ikke fastsatt ennå, men vil trolig bli det i april. Da vil vi gi mer informasjon om de nye reglene og om nye satser for stipend og lån i studieåret 2020-2021.

Støtte til deltidsutdanning under 50 prosent

I dag må du ta fag som utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning for å få lån og stipend. Dette kravet er foreslått fjernet. Det betyr at du kan få lån og stipend uansett hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta.   

Tilleggslån til enkelte grupper

Regjeringen har også foreslått at Lånekassen skal tilby tilleggslån fra og med studieåret 2020–2021. Tilleggslånene skal gjøre det lettere for voksne å ta utdanning. 

Det er foreslått at disse skal kunne få tilleggslån: 

  • De som er 30 år eller eldre og studerer ved universitet, høgskole eller fagskole, kan  få tilleggslån på inntil 100 000 kroner per studieår og 200 000 kroner totalt. 
  • De som er 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan få tilleggslån på inntil 50 000 kroner per studieår  og 100 000 kroner totalt. 

Du kan ikke få disse tilleggslånene samtidig. Hvis du har rett til begge, kan du bare søke om ett av dem. Den øvre grensen på 200 000 kroner er likevel felles for de to lånene.  

Hever aldergrenser 

I dag blir lånet du får fra Lånekassen, redusert hvis du er over 45 år når du avslutter utdanningen, men for studieåret 2020–2021 er det foreslått at denne grensen blir hevet til 50 år.  

Med dagens regler må hele lånet i Lånekassen være tilbakebetalt innen du er 65 år. For studieåret 2020–2021 er det foreslått at denne grensen blir hevet til 70 år.