Omgjøring av lån til stipend skjer i løpet av november

Sist oppdatert: 02.11.2017
I midten av november får vi opplysninger om inntekt og formue fra skatteetaten. Når vi har mottatt det, gjør vi om lån til stipend.

Omgjøring av lån til stipend er en ordning som gjelder deg som har fått støtte til høyere og annen utdanning, altså ikke for elever i vanlig videregående utdanning.

Vi sender ut svarene over flere uker

Over 250 000 kunder som skal få svar på hvor mye lån de får omgjort, og med et så stort antall kunder klarer vi ikke å behandle alle sakene samtidig. Derfor vil det ta to-tre uker fra vi starter omgjøringen, til alle kundene har fått svar fra oss. Det betyr at du kan måtte vente til slutten av november, eller kanskje starten av desember, før du får svar.

Det er eksamensresultater og inntekt/formue for 2016 vi vurderer i denne omgangen. Omgjøring for utdanning bestått i 2017 skjer først i 2018.

Grensene for inntekt og formue finner du her.

40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend

Hele basisstøtten blir utbetalt som et lån, der 40 prosent kan bli gjort om til stipend. Vilkårene for å få gjort om lån til stipend er at du har vært borteboer, at du har bestått utdanning og at du har inntekt og formue under grensene. Les mer om reglene for omgjøring.

Omgjøringen fra lån til stipend skjer på bakgrunn av informasjonen vi får fra skatteetaten og eksamensresultater vi får fra lærestedene. Dette skjer automatisk for de fleste, men hvis du har vært helgradsstudent i utlandet, må du sende inn eksamensresultatene dine selv.