Se hvor mye av lånet ditt som er gjort om til stipend

Sist oppdatert: 12.12.2016
Du har nå fått et brev fra oss om hvor mye lån du eventuelt har fått gjort om til stipend. Brevet ligger i postkassen på Dine sider.

Inntil 40 prosent av basisstøtten blir gjort om til stipend. Omgjøringen skjer på bakgrunn av informasjon om inntekt og formue, som vi får fra skatteetaten, og eksamensresultater vi har fått rapportert inn fra lærestedene. Omgjøringen skjer automatisk for de fleste, men hvis du har studert i utlandet må du sende eksamensresultatene dine til oss.

Vi bruker eksamens- og likningstall fra i fjor  

Det er eksamensresultater og likningsopplysninger for 2015 vi bruker til omgjøringen. For utdanning bestått i 2016, vil du få omgjøring i november 2017.

Les mer om omgjøring av lån til stipend.

Har du fått forsørgerstipend eller ekstrastipend?

Forsørgerstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over våre grenser, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån.

Logg inn på Dine sider