Nye regler for omgjøring av lån til stipend

Sist oppdatert: 09.05.2019
Fra og med undervisningsåret 2019–2020 blir det endringer i reglene for omgjøring av lån til stipend. Endringen gjelder bare for deg som tar høyere utdanning.

Du som går på høgskole eller universitet må nå fullføre en grad* for å få full omgjøring fra studielån til stipend. Noe av lånet kan fortsatt bli gjort om til stipend etter hvert som du består studiepoeng, slik som i dag. For å ha rett til omgjøring må du også bo borte fra foreldrene dine, i tillegg til å ha inntekt og formue under grensene.

Omgjøring for undervisningsåret 2018–2019 følger den tidligere ordningen, som betyr at du kun må bestå studiepoeng underveis i utdanningen din for å få omgjort inntil 40 prosent av basisstøtten. For undervisningsåret 2018–2019 må du derfor ikke bestå en grad for å få gjort om lån til stipend.

*I tillegg til de vanlige bachelor- og mastergradene, er det noen utdanninger som gir gradsomgjøring selv om de ikke leder fram til en grad. Disse er:

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Helsesykepleier (videreutdanning for sykepleiere)
  • Jordmor (videreutdanning for sykepleiere)
  • Anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie

Ph.d.-utdanning i utlandet kan også gi gradsomgjøring, men dette gjelder ikke for ph.d.-utdanning tatt i Norge. Les mer om omgjøring for utdanning tatt i utlandet her.

Vilkårene for omgjøring i den nye ordningen

Du får utbetalt all støtten som lån i første omgang. Noe av lånet kaller vi omgjøringslån, og noe kaller vi gradsomgjøringslån.

Omgjøringslånet (25% av basisstøtten) kan gjøres om til stipend hvert år hvis du har

  • bestått studiepoeng
  • hatt inntekt/formue/trygd under grensene
  • bodd borte

Gradsomgjøringslånet (15% av basisstøtten) blir gjort om til stipend hvis du har

  • fullført en grad
  • hatt inntekt, formue og trygd under grensene
  • bodd borte

Du som søker om fullt lån og stipend: Du får like mye utbetalt som før

Dersom du søker om fullt lån (både omgjøringslån og gradsomgjøringslån) og stipend, kommer du ikke til å få mindre støtte utbetalt enn det du får i dag. Forskjellen er at en del av studielånet, som vi kaller gradsomgjøringslån, først kan bli gjort om til stipend etter at du har fullført en grad.

Du som søker kun om stipend: Du kan få mindre utbetalt enn før

Dersom du søker om bare stipend, må du velge om du ønsker å få både omgjøringslån og gradsomgjøringslån. Omgjøringslånet utgjør 25 prosent av det du maksimalt kan få i basisstøtte, mens gradsomgjøringslånet utgjør 15 prosent. Søker du bare om omgjøringslånet, vil du dermed få mindre utbetalt.

Omgjøring skjer fortsatt automatisk

Studerer du i Norge, trenger du ikke å gjøre noe for å få gjort om lån til stipend. Vi mottar eksamensresultatene dine direkte fra skolen din, og får automatisk opplysninger fra skatteetaten dersom du har inntekt og/eller formue. Har du studert i utlandet, må du fortsatt sende inn kopi av vitnemålet ditt og offisiell karakterutskrift når du har fullført hele utdanningen din.

Når skjer omgjøringen?

Vi får opplysninger om inntekten og formuen din fra skatteetaten når fastsettingen (likningen) er klar. Omgjøring for eksamener du har tatt i 2019 vil derfor skje først sommeren/høsten 2020.

Gradsomgjøringslånet ditt blir gjort om til stipend når lærestedet ditt har bekreftet at du har bestått en grad, og vi har mottatt opplysninger om inntekten din.

Du kan lese mer om omgjøring her.