Nye lærere kan få slettet halvparten av studielånet

Sist oppdatert: 14.03.2018
Begynner du på en femårig grunnskolelærer- eller lektorutdanning til høsten, kan du få slettet inntil 161 000 kroner av studielånet ditt.

For å øke rekrutteringen til lærerutdanningene og for å styrke tilgangen på kvalifiserte lærere i Nord-Norge, er det innført nye ordninger for sletting av studiegjeld.

Ordningen gjelder for lærerstudenter som begynte i utdanningen fra og med studieåret 2017–2018 eller senere, og gjelden kan bli slettet etter du har fullført utdanningen og jobbet som lærer i grunnskolen eller i videregående skole i en periode etter studiene.

Slik er ordningene

De som fullfører grunnskolelærerutdanning 1-7 kan få slettet 106 000 kroner av studielånet. Betingelsene er at du har fullført studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter fullført utdanning.

De som fullfører grunnskolelærerutdanning 5-10 kan få slettet 51 000 kroner av studielånet. Betingelsene er at du har fullført studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter fullført utdanning.

De som fullfører lektorutdanning kan få slettet 51 000 kroner av studielånet. Betingelsene er at du har fullført studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter fullført utdanning.

De som har fullført grunnskolelærer- eller lektorutdanning og som har jobbet som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark, kan få slettet 55 000 kroner av studielånet. Det er ikke et krav at utdanningen er fullført på normert tid, men det er en betingelse at du har jobbet som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark i minst tre av de første seks årene etter fullført utdanning.

De forskjellige ordningene kan kombineres. Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærer trinn 1-7 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få slettet 161 000 kroner av studielånet.

Mer informasjon

Les mer om lærerutdanningen på utdanning.no. Du søker på lærerutdanningen på Samordna opptak. Fristen for å søke høyere utdanning er 15. april.

Les mer om sletting av gjeld for lærere.