Hvordan får jeg pengene?

Sist oppdatert: 02.08.2019
For at vi kan utbetale stipend og lån må søknaden din være ferdig behandlet, og du må ha oppfylt alle vilkårene. Logg inn på Dine sider for å sjekke status på søknaden din, om du har oppfylt vilkårene for utbetaling og når du kan få pengene utbetalt.

Det er ikke garantert at du får pengene utbetalt på datoen som er oppgitt på Dine sider. Denne datoen viser når du tidligst kan få pengene utbetalt dersom alle vilkårene er oppfylt.

Når du får e-post fra oss om at pengene er overført, vil det ta 2-3 virkedager til du har pengene på kontoen din.

For deg som går på videregående skole

For å få utbetalt utstyrsstipend, bostipend, grunnstipend eller lån må

  • du ha signert avtalen om støtte. Er du under 18 år er det en av foreldrene dine som skal signere avtalen om støtte.
  • du ha registrert et gyldig kontonummer på Dine sider.
  • lærestedet ditt ha meldt inn at du har møtt til undervisning. Det tar cirka en uke fra lærestedet ditt har sagt at du har møtt til vi har registrert det, og kan overføre pengene.

For deg som går høyere utdanning

For å få pengene utbetalt må du

  • signere avtalen om støtte.
  • ha registrert et gyldig kontonummer på Dine sider.
  • være registrert som aktiv student. Du må for eksempel ha betalt semesteravgift og meldt deg opp til eksamen, slik at vi får bekreftet studentstatusen din fra lærestedet.

For deg som er student i utlandet

Utbetaling av støtte til studier i utlandet skjer to ganger per undervisningsår, en gang i begynnelsen av hvert semester.