Når får jeg pengene?

Sist oppdatert: 06.08.2018
For at vi kan utbetale stipend og lån må søknaden din være ferdig behandlet, og du må ha oppfylt noen krav. På Dine sider kan du se status på søknaden din.

Har du fått e-post om at pengene er overført, vil det fortsatt ta 2-3 virkedager til du har pengene på konto.

For å få utbetalt støtten må du oppfylle vilkårene:

Støtte til videregående opplæring

Merk at utstyrsstipendet blir utbetalt i sin helhet ved skolestart hvis du har søkt om støtte for hele undervisningsåret. 

Får du bostipend, grunnstipend eller lån må

  • lærestedet ditt ha meldt inn at du har møtt til undervisning.
  • du ha registrert et gyldig kontonummer.
  • du ha signert avtalen om støtte. 

Støtte til høyere utdanning

For å få pengene utbetalt må du

  • være registrert som aktiv student. Du må for eksempel ha betalt semesteravgift og meldt deg opp til eksamen, slik at vi får bekreftet studentstatusen din fra lærestedet.
  • signere avtalen om støtte. Har du fått støtte for hele året, behøver du ikke signere på nytt.
  • ha registrert et gyldig kontonummer.

Student i utlandet

Utbetaling av støtte til studier i utlandet skjer to ganger per undervisningsår, en gang i begynnelsen av hvert semester.

Se status på søknaden din på Dine sider 

På Dine sider kan du se om søknaden din er ferdig behandlet, om du har oppfylt vilkårene for utbetaling og når du får pengene utbetalt.