Når får jeg pengene i januar?

Sist oppdatert: 04.01.2017
For å få pengene må søknaden din være ferdig behandlet, og du må ha oppfylt vilkårene for utbetaling.

Støtte til videregående opplæring

Husk at utstyrsstipendet blir utbetalt i sin helhet ved skolestart hvis du har søkt om støtte for hele undervisningsåret. 

Får du bostipend, grunnstipend eller lån må

  • lærestedet ditt ha meldt inn at du har møtt til undervisning.
  • du ha registrert et gyldig kontonummer.
  • du ha signert avtalen om støtte.

Du kan sjekke statusen din på utbetalingssiden på Dine sider.

Logg inn på Dine sider

Støtte til høyere og annen utdanning

For å få pengene utbetalt må du

  • være registrert som aktiv student. Du må for eksempel ha betalt semesteravgift og meldt deg opp til eksamen, slik at vi får bekreftet studentstatusen din fra lærestedet.
  • signere avtalen om støtte. Har du fått støtte for hele året, behøver du ikke signere på nytt.
  • ha registrert et gyldig kontonummer.

Du kan sjekke statusen din på utbetalingssiden på Dine sider.

Logg inn på Dine sider

Behandlingstid

De fleste søknader behandles automatisk, men noen må ses på av en saksbehandler. Les mer om behandlingstid her.

Student i utlandet

Utbetaling av støtte til studier i utlandet skjer to ganger per undervisningsår, en gang i begynnelsen av hvert semester.