Nå gjør vi om lån til stipend for 2019

Sist oppdatert: 06.07.2020
I slutten av juni begynte Lånekassen å gjøre om lån til stipend for 2019. Vi sender ut vedtakene om omgjøring over flere måneder. Du får en e-post fra oss når omgjøringen er klar.

Alle får utbetalt lån, men noe kan gjøres om i etterkant

Alle studenter som får basislån kan få inntil 40 prosent av dette lånet omgjort til stipend. Hvor mye du får i stipend avhenger av om du har fått gradsomgjøringslån, bare omgjøringslån, eller begge deler.

For å ha rett til omgjøring må du også bo borte og ha inntekt, formue og trygd under grensene. Vi bruker informasjon om inntekten og formuen din, som vi får fra skatteetaten, og eksamensresultatene dine, som vi får fra lærestedet når vi gjør om lån til stipend. For deg som studerer ved en høgskole eller et universitet er det også avgjørende om du fullfører graden din eller ikke.

Omgjøringen skjer automatisk for de fleste, men hvis du har studert i utlandet må du sende inn eksamensresultatene dine selv.

Vi bruker inntekt og studiepoeng fra 2019

Informasjonen om inntekt og formue vi bruker til å beregne hvor mye stipend du kan få, får vi fra skattefastsettingen din for 2019. Siden den gjelder kalenderåret, ikke undervisningsåret, får du derfor omgjøring for utdanningen du bestod i kalenderåret 2019. Det vil si vårsemesteret og høstsemesteret i 2019.

Du kan få omgjøring for eksamener du består i 2020 først når skattefastsettingen din for 2020 er klar, og det er sommeren 2021.

Noen får omgjøring for fullført grad

Gradsomgjøring gjaldt fra og med høsten 2019 . Hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole får du bare omgjort inntil 25 prosent nå, mens du får resten av omgjøringen (15 prosent) året etter at du har fullført graden din. Det vil si at bare studenter ved universitet og høgskole som fullførte graden sin høsten 2019 kan få gradsomgjøring nå.

Du kan få gradsomgjøring først året etter at du har fullført en grad. Det betyr at du ikke får omgjort gradsomgjøringslånet hvert år, slik som omgjøringslånet.

Hvis du fikk gradsomgjøringlån høsten 2019, men ikke er ferdig med graden din ennå, blir dermed ikke gradsomgjøringslånet ditt omgjort til stipend nå.

Eksempel: Du fikk lån fra Lånekassen høsten 2019 til en bachelor ved en høgskole, og du tok 30 studiepoeng. Du vil være ferdig med graden din våren 2021. Det vil si at du kan få gjort om omgjøringslån til stipend for høsten 2019 fordi du besto eksamenene dine, men at gradsomgjøringslånet ikke kan bli gjort om før sommeren 2022.

Du kan se i vedtaket og på omgjøringssiden på Dine sider hva som er gradsomgjøringslån og hva som er omgjøringslån.