Ofte stilte spørsmål

Sist oppdatert: 19.05.2020

Jeg har brukt opp utsettelsene mine, og får ikke betalt regningen. Hva gjør jeg?

Du kan nå søke om betalingsutsettelser selv om du har brukt opp dine 36 utsettelser. Hvis du allerede har søkt og fått avslag, kan du søke på nytt.

Muligheten til utsettelse gjelder for regningene i perioden mars til og med desember 2020. Men husk at du bare kan søke om utsettelse av regninger du ikke har betalt.

Du søker om betalingsutsettelse på Dine sider. Les om hvordan du fyller ut søknaden om betalingsutsettelse.

Jeg får ikke betalt regningen. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke har mulighet til å betale regningen din, kan du søke om betalingsutsettelse på Dine sider. Du trenger ikke å oppgi noen grunn til at du søker om utsettelse. Les mer om betalingsutsettelser.

Hvis du for eksempel er arbeidsledig eller i en annen vanskelig økonomisk situasjon, kan du også ha rett til å få slettet renter.

Se en oversikt over hvilke situasjoner som gir rett til sletting av renter.

Kommer Lånekassen til å sette ned renten?

Det er ikke lagt fram noe forslag fra regjeringen om å sette ned renten som et ekstraordinært tiltak i forbindelse med korona-krisen. Lånekassen legger derfor til grunn at rentefastsettelsen fremover kommer til å følge den vanlige prosessen for rentefastsettelse.

Lånekassens rente følger markedsrenten på boliglån, så når denne går ned, følger Lånekassens rente med. Men siden renten i Lånekassen fastsettes for to måneder av gangen for en periode litt fram i tid, vil det gå en stund fra markedsrenten går ned til dette får effekt på studielånsrenten. Denne «tregheten» vil også være der når renten stiger.