Koronasituasjonen: For deg som betaler på lånet

Sist oppdatert: 08.04.2020
Mange får nå på ulike måter hverdagen påvirket av koronaviruset, og det kan for noen bli vanskelig å betale regningen fra Lånekassen.

Som en følge av koronasituasjonen, er det mange som har spørsmål om betaling av lånet og hvilke rettigheter du har som låntaker i Lånekassen. Denne saken blir derfor oppdatert etter hvert som vi får avklart spørsmål.

Søk om betalingsutsettelse hvis du ikke kan betale regningen

Noen kan av ulike årsaker ha problemer med å betale regningen fra Lånekassen. Hvis du ikke har mulighet til å betale, kan du søke om betalingsutsettelse på Dine sider.

Du kan ha rett til å få slettet renter

I noen tilfeller kan du også ha rett til sletting av renter. Dette gjelder for eksempel hvis du er syk, arbeidsledig eller i en annen situasjon som gir rett til å få slettet renter. Søknaden om sletting av renter finner du på Dine sider.

Jeg får ikke betalt regningen. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke har mulighet til å betale regningen din, kan du søke om betalingsutsettelse på Dine sider. Du trenger ikke å oppgi noen grunn til at du søker om utsettelse. Les mer om betalingsutsettelser.

Hvis du for eksempel er arbeidsledig eller i en annen vanskelig økonomisk situasjon, kan du også ha rett til å få slettet renter.

Se en oversikt over hvilke situasjoner som gir rett til sletting av renter.

Kommer Lånekassen til å sette ned renten?

Det er ikke lagt fram noe forslag fra regjeringen om å sette ned renten som et ekstraordinært tiltak i forbindelse med korona-krisen. Lånekassen legger derfor til grunn at rentefastsettelsen fremover kommer til å følge den vanlige prosessen for rentefastsettelse.

Lånekassens rente følger markedsrenten på boliglån, så når denne går ned, følger Lånekassens rente med. Men siden renten i Lånekassen fastsettes for to måneder av gangen for en periode litt fram i tid, vil det gå en stund fra markedsrenten går ned til dette får effekt på studielånsrenten. Denne «tregheten» vil også være der når renten stiger.