Slik søker du om tilleggslån korona

Sist oppdatert: 15.06.2020
Dersom du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan du ha rett til et tilleggslån.

Dette gjelder for eksempel om du har blitt permittert eller oppsagt fra en lønnet deltidsjobb på grunn av koronasituasjonen. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Studenter kan få tilleggslån på 26 000 kroner

Tilleggslånet i forbindelse med koronasituasjonen er et fast beløp på 26 000 kroner, og du kan derfor ikke søke om bare en del av beløpet. Beløpet er også det samme uansett om du tar utdanning på fulltid eller deltid, og om du bor sammen med foreldrene dine eller borte.

Enkelte elever og lærlinger i videregående opplæring kan få tilleggslån på 13 000 kroner

Det er bare enkelte elever som kan søke om tilleggslånet. Dette gjelder elever og lærlinger som er 18 år eller eldre, og som allerede får lån for elever som er over 18 år.

Omgjøring av tilleggslån til stipend

Både studenter og elever som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Vanligvis får bare studenter som bor borte gjort om lån til stipend. Dette kravet gjelder ikke for tilleggslånet, og du kan derfor få gjort om 8 0000 av tilleggslånet til stipend uansett om du bor borte eller hjemme med foreldrene dine i perioden.

Du skal ikke sende inn dokumentasjon nå, men vi kan be deg om det senere. Derfor bør du allerede nå be arbeidsgiveren din om å dokumentere årsaken til at du har mistet inntekt. Dette kan for eksempel være dokumentasjon på permittering, oppsigelse, lønnsinntekt og bekreftelse på endret stillingsprosent.

Når kan jeg søke?

Alle som kan ha rett til å søke om tilleggslånet skal ha fått e-post om det nå.

Noen e-poster kan ha havnet i spam-innboksen, så har du ikke fått e-post, anbefaler vi deg å logg inn på Dine sider for å se om du har en gul melding der som gir deg tilgang til søknaden.

På Dine sider kan du også sjekke at vi har riktig e-postadresse til deg, og eventuelt rette eller endre den, om den er feil.

Ny frist for å søke for både elever og studenter er 30. juni 2020.

Når kommer pengene?

Lånet utbetales i løpet av et par dager etter at du har signert avtalen om støtte.

Slik søker du

  1. Lånekassen sender ut en e-post med informasjon
    Alle som kan ha rett til tilleggslånet vil få denne e-posten. Årsaken er vi ikke vet hvem som kan ha rett til dette lånet, og derfor ønsker å gi informasjon til alle som kan ha rett. Det er likevel bare elever og studenter som faktisk har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen som får søke om tilleggslånet.
  2. Logg inn på Dine sider etter at du har fått e-posten
    Når du mottar e-posten kan du logge inn på Dine sider. Der finner du mer informasjon om vilkårene for tilleggslånet, og du kan deretter velge om du ønsker å søke om tilleggslånet eller ikke. Du kan ikke søke om tilleggslånet på Dine sider før du har mottatt e-posten fra oss. Husk også at du ikke skal bruke den vanlige søknaden om lån og stipend for 2020–2021.
  3. Du må bekrefte at du faktisk har hatt nedgang i inntekt
    For å få tilleggslånet må du i søknaden bekrefte at du har hatt nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni 2020 på grunn av koronasituasjonen.

Jeg er student. Hvorfor har jeg fått et lavere beløp enn 26 000 kroner i tilleggslån?

Enkelte av de som får innvilget tilleggslånet i forbindelse med koronasituasjonen, får ikke hele tilleggslånet utbetalt på én gang. Resten av tilleggslånet vil for enkelte først bli utbetalt til vanlig tidspunkt i mai eller juni.

Noen få kunder vil også, selv med disse restutbetalingene i mai og juni, få et beløpet til utbetaling som lavere enn 26 000 kroner. Det er tekniske årsaker til at dette skjer for noen av elevene og studentene.

Sjekk utbetalingsplanen på Dine sider

Ser det ut som at du har fått et lavere beløp i tilleggslån for våren 2020 enn 26 000 kroner, er det derfor viktig at du tar kontakt med Lånekassen slik at vi kan rette opp.

Men før du tar kontakt med oss, må du først sjekke utbetalingsplanen på Dine sider. Her kan du se om du er en av de som får utbetalt tilleggslånet i flere omganger.

Kan studenter som bor hos foreldrene sine til vanlig, også få tilleggslånet med omgjøring av 8000 kroner til stipend?

Ja, hvis de ellers fyller vilkårene for tilleggslånet.

Les mer om vilkårene for tilleggslånet.

Jeg valgte feil og søkte ikke om tilleggslånet, hva gjør jeg?

Du må sende oss en e-post fra Dine sider innen søknadsfristen 30. juni. Der må du skrive at du har hatt nedgang i inntekten din i perioden 1. mars til 15. juni på grunn av koronapandemien, og at du ønsker å søke om tilleggslånet.

Hva regnes som "nedgang i inntekt", og hvordan kan jeg dokumentere det?

For å få lånet bekrefter du på Dine sider at du kan dokumentere en nedgang i inntekt i perioden 1. mars - og 15. juni 2020 som skyldes koronapandemien.

Dokumentasjonen skal være en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver. Det kan for eksempel være permitteringsvarsel, oppsigelse fra deltidsjobb, bekreftelse på nedgang i lønnsinntekt eller reduksjon i vakter/timer. Det må bekreftes at nedgangen i inntekt skyldes koronapandemien.

Du skal ikke sende inn dokumentasjon før vi ber om det.