Høring fra Kunnskapsdepartementet om Lånekasse-støtte for studier i utlandet

Sist oppdatert: 11.11.2020
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag forskriftsendringer på høring. Endringene gjelder videreføringen av midlertidige endringer i reglene for utdanning i utlandet våren 2021.

Retten til lån og stipend for å studere i utlandet forutsetter at studenten faktisk reiser til studiestedet og er borteboer.

For 2020 var det unntak fra disse kravene, og studenter i utlandet fikk beholde retten til lån og stipend selv om utdanningen ble tilbudt nettbasert eller samlingsbasert. Midlertidig flytting til foreldrene påvirket heller  ikke retten til lån og stipend.

Kunnskapsepartementet foreslår i høringsnotatet å videreføre disse unntakene for vår 2021.

Les høringen på regjeringen.no