Koronasituasjonen: Elever og studenter i utlandet

Sist oppdatert: 16.04.2020
Er du student eller elev i utlandet eller tar praksis i utlandet, kan det hende du må avbryte utenlandsoppholdet på grunn av koranaviruset. Vi er opptatt av at du som kunde hos Lånekassen skal bli minst mulig skadelidende hvis det skjer.

Det er ikke alle detaljer som er avklart ennå. Denne siden vil bli oppdatert så fort vi har avklaringer på plass. 

Alle elever og studenter vil fortsatt få lån og stipend
Det du har fått innvilget i stipend og lån for dette skoleåret får du beholde, selv om du må reise hjem fra studiestedet ditt.  
Hvis du har søkt stipend og lån til et utenlandsopphold som ikke kan gjennomføres på grunn av koronavirus, må du gi beskjed til Lånekassen. Vi kan da stoppe utbetalinger som du ikke har rett til. Det gjør du ved å logge inn og sende oss e-post fra Dine sider.

Vi ber deg følge med på informasjonen til studenter i utlandet som blir gitt på regjeringen.no.

Alle elever og studenter vil fortsatt få lån og stipend

Hvis du må reise hjem fra studiestedet ditt pga. koronavirus, og du har betalt inn skolepenger som du ikke får refundert fra lærestedet, kan du normalt få beholde det lånet og stipendet som du har fått utbetalt.

Det du har fått innvilget i stipend og lån for dette skoleåret får du beholde, selv om du må reise hjem fra studiestedet ditt.

Har du søkt stipend og lån til et utenlandsopphold som du ikke kan gjennomføre på grunn av koronavirus, må du gi beskjed til Lånekassen. Da kan vi stoppe de utbetalingene du ikke har rett til. Du sier fra ved å logge inn og sende oss e-post fra Dine sider.

Omgjøring av lån til stipend

Studenter kan få omgjort lån til stipend etter bestått eksamen og fullført utdanning.  Hvis du blir bedt om å reise hjem eller studiestedet ditt stenger er det ikke sikkert du får tatt eksamen eller fullført utdanningen din. 

Det er ikke avklart hvordan dette skal håndteres, men følg med på denne siden, så vil du få all informasjon du trenger så snart vi har en avklaring.

Omgjøring gjelder ikke for deg som tar videregående opplæring  i utlandet. 

Valutajustering

Skolepengestøtten blir valutajustert på utbetalingstidspunktet. For studenter i utlandet blir støtten normalt utbetalt i juli og desember. Endringer i valutakursen etter desember påvirker derfor ikke støtten fra Lånekassen. 

Reisestøtte til de som må reise hjem?

Dersom du studerer utenfor Norden, har du sannsynligvis fått den vanlige reisestøtten til dekning av to tur-retur-reiser i løpet av undervisningsåret 2019-2020. 

Lånekassen gir ikke ekstra reisestøtte til studenter og elever som må reise hjem på grunn av koronavirus. Du bør undersøke om ekstra utgifter til hjemreise kan dekkes av reiseforsikringen din. 

Les mer om reisestøtte her.

Følg råd fra lokale helsemyndigheter, lærestedet ditt og UD

Hvis du er usikker på hvordan du skal forholde deg til koronavirus, og om du skal reise hjem eller bli på studiestedet, må du følge med på nyheter, myndigheter og informasjon fra lærestedet ditt.

Vurderer du å studere eller gå på skole i utlandet neste studieår?

Det er for tidlig å si noe om koronaviruset vil påvirke neste studieår, men vi ber alle følge med på myndighetenes reiseråd for opphold i utlandet.

Beholder jeg stipend og lån hvis jeg reiser hjem fra utlandet?

Vi stopper ikke utbetalingene selv om du må reise hjem etter oppfordring fra myndighetene, eller at lærestedet ditt er stengt som følge av koronautbruddet.

Jeg får ikke tatt eksamen: Vil jeg fortsatt få omgjøring av lån til stipend?

Vi jobber fortløpende med å finne svar på dette spørsmålet. Vi oppdaterer på lanekassen.no så snart vi har en avklaring.

Studenter kan få omgjort lån til stipend etter bestått eksamen og fullført utdanning. Hvis du blir bedt om å reise hjem, eller studiestedet ditt stenger, er det ikke sikkert du får tatt eksamen eller fullført utdanningen din. En del læresteder legger nå til rette for at undervisningen kan fortsette som nettundervisning, så langt det er mulig. For gjennomført utdanning vil omgjøring av lån til stipend skje på vanlig måte dersom vilkårene ellers er oppfylt.

Det er ikke avklart hvordan dette skal håndteres, men følg med på lanekassen.no, så vil du få all informasjon du trenger så snart vi har en avklaring.

Undervisningen forgår på nett. Har jeg fortsatt rett til støtte?

Overgang til nettstudier innebærer at du beholder rettighetene dine. Situasjonen er med andre ord som om du hadde hatt ordinær undervisning. Dette gjelder også studenter i utlandet.

Krona har svekket seg mot mitt lands valuta. Vil Lånekassen gjøre noen tilpasninger?

Skolepengestøtten blir valutajustert på utbetalingstidspunktet. For studenter i utlandet blir støtten normalt utbetalt i juli og desember. Endringer i valutakursen etter desember får derfor ikke påvirkning på støtten fra Lånekassen.

Jeg må reise hjem fra studiestedet mitt. Kan jeg få reisestipend?

Dersom du studerer utenfor Norden, har du sannsynligvis fått den vanlige reisestøtten til dekning av to tur-retur-reiser i løpet av undervisningsåret 2019-2020. 

Lånekassen gir ikke ekstra reisestøtte til studenter og elever som må reise hjem på grunn av koronavirus. Du bør undersøke om ekstra utgifter til hjemreise kan dekkes av reiseforsikringen din. 

Les mer om reisestøtte her.

Vil jeg få penger nå som skolen er stengt?

Ja - vi stopper ikke utbetalingene dine.

Jeg er egentlig borteboer, men har flyttet hjem på grunn av koronakrisen. Hva skjer med stipendet?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men må flytte hjem til foreldrene sine pga. koronakrisen, vil bli regnet som borteboere resten av våren 2020. Dette gjelder både innenlands og utenlands.