Koronasituasjonen: Elever og studenter i utlandet

Sist oppdatert: 09.09.2020
Er du student eller elev i utlandet eller tar praksis i utlandet, kan det hende du må avbryte utenlandsoppholdet på grunn av koranaviruset. Vi er opptatt av at du som kunde hos Lånekassen skal bli minst mulig skadelidende hvis det skjer.

Det er ikke alle detaljer som er avklart ennå. Denne siden vil bli oppdatert så fort vi har avklaringer på plass. 

Alle elever og studenter vil fortsatt få lån og stipend
Det du har fått innvilget i stipend og lån for dette skoleåret får du beholde, selv om du må reise hjem fra studiestedet ditt.  
Hvis du har søkt stipend og lån til et utenlandsopphold som ikke kan gjennomføres på grunn av koronavirus, må du gi beskjed til Lånekassen. Vi kan da stoppe utbetalinger som du ikke har rett til. Det gjør du ved å logge inn og sende oss e-post fra Dine sider.

Vi ber deg følge med på informasjonen til studenter i utlandet som blir gitt på regjeringen.no.

Bor du hjemme i starten av høstsemesteret på grunn av koronapandemien?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men som måtte flytte hjem til foreldrene sine pga. koronapandemien, blir regnet som borteboere resten av våren 2020. Disse unntaksreglene blir videreført høsten 2020.

Hvis du skal studere i utlandet og ikke kan oppholde deg på lærestedet ved studiestart på grunn av koronasituasjonen, skal du derfor likevel svare ja på følgende spørsmål i søknaden: «Skal du oppholde deg på studiestedet og følge undervisningen?».

Omgjøring av lån til stipend

For å få omgjøring av lån til stipend, må du ta eksamen.  De vanlige reglene for omgjøring av lån til stipend gjelder for våren 2020. 

Omgjøring gjelder ikke for deg som tar videregående opplæring  i utlandet. 

Elever og studenter får beholde lån og stipend for våren 2020

Hvis du måtte reise hjem fra studiestedet ditt pga. koronavirus våren 2020, og du har betalt inn skolepenger som du ikke får refundert fra lærestedet, kan du normalt få beholde det lånet og stipendet som du har fått utbetalt.

Det du har fått innvilget i stipend og lån for studieåret 2019-2020 får du beholde, selv om du måtte reise hjem fra studiestedet ditt.

Har du søkt stipend og lån til et utenlandsopphold som du ikke kan gjennomføre på grunn av koronavirus, må du gi beskjed til Lånekassen. Da kan vi stoppe de utbetalingene du ikke har rett til. Du sier fra ved å logge inn og sende oss e-post fra Dine sider.

Valutajustering

Skolepengestøtten blir valutajustert på utbetalingstidspunktet. For studenter i utlandet blir støtten normalt utbetalt i juli og desember. 

Reisestøtte til de som måtte reise hjem våren 2020?

Dersom du studerer utenfor Norden, har du sannsynligvis fått den vanlige reisestøtten til dekning av to tur-retur-reiser i løpet av studieåret 2019-2020. 

Lånekassen gir ikke ekstra reisestøtte til studenter og elever som må reise hjem på grunn av koronavirus. Du bør undersøke om ekstra utgifter til hjemreise kan dekkes av reiseforsikringen din. 

Les mer om reisestøtte her.

Følg råd fra lokale helsemyndigheter, lærestedet ditt og UD

Hvis du er usikker på hvordan du skal forholde deg til koronavirus, og om du skal reise hjem eller bli på studiestedet, må du følge med på nyheter, myndigheter og informasjon fra lærestedet ditt.

Jeg har blitt forsinket i utdanningen min fordi skolen stengte og det ble ikke gitt nettundervisning. Kan jeg få studielån i ekstra tid?

Det kan gis stipend og lån i inntil ett år til forsinkelse. 

Dersom du er forsinket ut over ett år (60 studiepoeng), kan du likevel ha rett til stipend og lån dersom forsinkelsen skyldes sykdom, fødsel, nedsatt funksjonsevne eller andre særlige grunner som gjør det vanskelig å unngå forsinkelse. Koronapandemien kan anses som en slik særlig grunn dersom den har forårsaket en forsinkelse i utdanningen din som vanskelig kunne unngås.

Er du mer enn ett år forsinket, og ønsker å få vurdert rett til lån og stipend etter unntaksbestemmelsene, må du sende inn dokumentasjon som viser årsaken til forsinkelsen. Hvis forsinkelsen utover ett år skyldes koronapandemien, må du sende inn dokumentasjon som viser at det var koronapandemien som var årsaken til at du ble mer enn ett år forsinket.

Jeg får ikke tatt eksamen: Vil jeg fortsatt få omgjøring av lån til stipend?

Vi jobber fortløpende med å finne svar på dette spørsmålet. Vi oppdaterer på lanekassen.no så snart vi har en avklaring.

Studenter kan få omgjort lån til stipend etter bestått eksamen og fullført utdanning. Hvis du blir bedt om å reise hjem, eller studiestedet ditt stenger, er det ikke sikkert du får tatt eksamen eller fullført utdanningen din. En del læresteder legger nå til rette for at undervisningen kan fortsette som nettundervisning, så langt det er mulig. For gjennomført utdanning vil omgjøring av lån til stipend skje på vanlig måte dersom vilkårene ellers er oppfylt.

Det er ikke avklart hvordan dette skal håndteres, men følg med på lanekassen.no, så vil du få all informasjon du trenger så snart vi har en avklaring.

Krona har svekket seg mot mitt lands valuta. Vil Lånekassen gjøre noen tilpasninger?

Skolepengestøtten blir valutajustert på utbetalingstidspunktet. For studenter i utlandet blir støtten normalt utbetalt i juli og desember. Endringer i valutakursen etter desember får derfor ikke påvirkning på støtten fra Lånekassen.

Jeg var egentlig borteboer våren 2020, men flyttet hjem på grunn av koronakrisen. Hva skjer med stipendet?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men måtte flytte hjem til foreldrene sine pga. koronakrisen, blir regnet som borteboere resten av våren 2020. Dette gjelder både innenlands og utenlands.