Koronasituasjonen: Elever og studenter i Norge

Sist oppdatert: 01.04.2020
Elever og studenter får nå på ulike måter hverdagen påvirket av koronaviruset, for eksempel ved at undervisning eller praksis utgår, de ikke får tatt eksamen, eller de blir syke.

Det er ikke alle spørsmål vi har svar på ennå. Denne siden vil bli oppdatert så fort vi har avklaringer på plass. 

Alle elever og studenter vil fortsatt få utbetalt lån og stipend

Utbetaling av lån og stipend til elever og studenter i Norge blir ikke stoppet. Vi stopper heller ikke utbetalinger til lærlinger som blir permittert.

Omgjøring av lån til stipend

(Omgjøringsordningen gjelder studenter i høyere og annen utdanning, ikke elever med ungdomsrett til videregående opplæring) 

En del læresteder i Norge legger nå til rette for at undervisningen kan fortsette som nettundervisning, så langt det er mulig. For gjennomført utdanning vil omgjøring av lån til stipend skje på vanlig måte dersom vilkårene ellers er oppfylt. 

Dersom koronasituasjonen har ført til at lærestedet ikke kan avvikle eksamen, er situasjonen en annen. Det er ikke avklart hvordan dette skal håndteres, men Lånekassen er opptatt av at elever og studenter i minst mulig grad skal bli skadelidende. 

Les om omgjøring her.

Elever på folkehøgskole
Folkehøgskolene har sendt elevene sine hjem, siden det å bo på internat kan øke smitterisikoen. Elevene får beholde all støtte for våren 2020, og de som har fått støtte som borteboere, vil bli regnet som borteboere ut dette semesteret.
 
Mange lurer på om de vil få omgjøring av lån til stipend selv om de ikke får fullført skoleåret. Dette har vi ikke svar på akkurat nå. Vi kommer til å vurdere denne problemstillingen utover våren, og vil oppdatere informasjonen på lanekassen.no når vi vet mer.

Elever på folkehøgskole

Folkehøgskolene har sendt elevene sine hjem, siden det å bo på internat kan øke smitterisikoen. Elevene får beholde all støtte for våren 2020, og de som har fått støtte som borteboere, vil bli regnet som borteboere ut dette semesteret.
 
Mange lurer på om de vil få omgjøring av lån til stipend selv om de ikke får fullført skoleåret. Dette har vi ikke svar på akkurat nå. Vi kommer til å vurdere denne problemstillingen utover våren, og vil oppdatere informasjonen på lanekassen.no når vi vet mer.

Du kan få sykestipend hvis du er syk

Hvis du er syk i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, gjort om til sykestipend. Du kan også ha rett til sykestipend dersom du blir forhindret fra å følge undervisningen fordi barnet ditt blir sykt. 

Her kan du lese mer om reglene som gjelder for sykestipend.

Se også regjeringens side for studenter i Norge.

Jeg får ikke tatt eksamen: Vil jeg fortsatt få omgjøring av lån til stipend?

Vi jobber fortløpende med å finne svar på dette spørsmålet. Vi oppdaterer på lanekassen.no så snart vi har en avklaring.

Studenter kan få omgjort lån til stipend etter bestått eksamen og fullført utdanning. Hvis du blir bedt om å reise hjem, eller studiestedet ditt stenger, er det ikke sikkert du får tatt eksamen eller fullført utdanningen din. En del læresteder legger nå til rette for at undervisningen kan fortsette som nettundervisning, så langt det er mulig. For gjennomført utdanning vil omgjøring av lån til stipend skje på vanlig måte dersom vilkårene ellers er oppfylt.

Det er ikke avklart hvordan dette skal håndteres, men følg med på lanekassen.no, så vil du få all informasjon du trenger så snart vi har en avklaring.

Undervisningen forgår på nett. Har jeg fortsatt rett til støtte?

Overgang til nettstudier innebærer at du beholder rettighetene dine. Situasjonen er med andre ord som om du hadde hatt ordinær undervisning. Dette gjelder også studenter i utlandet.

Jeg  har fått påvist korona og kan ikke delta i undervisningen. Hva gjør jeg? 

Hvis du er syk i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, gjort om til sykestipend.

Les mer om sykestipend.

Barnet mitt må være hjemme og jeg får ikke studert. Hva kan jeg få fra Lånekassen?

Hvis du får støtte for våren 2020, stopper vi ikke utbetalingene dine.

Eventuelle konsekvenser hvis du ikke får tatt eksamen, kommer vi tilbake med informasjon om så snart som mulig.

Vil jeg få penger nå som skolen er stengt?

Ja - vi stopper ikke utbetalingene dine.

Jeg er sendt hjem fra folkehøgskolen, og blir nå boende hjemme ut semesteret. Hva skjer med støtten?

Elever får beholde støtte for våren 2020, og de som har fått støtte som borteboere, regnes som borteboere ut dette semesteret.

Får jeg omgjort lån til stipend selv om folkehøgskoleåret ikke blir fullført?

Dette har vi ikke svar på akkurat nå. Vi kommer til å vurdere denne problemstillingen utover våren, og vil oppdatere informasjonen på lanekassen.no når vi vet mer. 

Jeg er internatbeboer ved videregående skole med internat. Vil jeg miste bostipendet nå som jeg må reise hjem og skolen gir fjernundervisning?

Du får beholde all støtte for våren 2020, også bostipendet, selv om du nå har flyttet hjem.

Overgang til nettstudier innebærer at du beholder rettighetene dine. Situasjonen er med andre ord den samme som om du hadde hatt ordinær undervisning.

Jeg er egentlig borteboer, men har flyttet hjem på grunn av koronakrisen. Hva skjer med stipendet?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men må flytte hjem til foreldrene sine pga. koronakrisen, vil bli regnet som borteboere resten av våren 2020. Dette gjelder både innenlands og utenlands.