Koronasituasjonen: Elever og studenter i Norge

Sist oppdatert: 09.09.2020
Elever og studenter får nå på ulike måter hverdagen påvirket av koronaviruset, for eksempel ved at undervisning eller praksis utgår, de ikke får tatt eksamen, eller de blir syke.

Det er ikke alle spørsmål vi har svar på ennå. Denne siden vil bli oppdatert så fort vi har avklaringer på plass. 

Omgjøring av lån til stipend

(Omgjøringsordningen gjelder studenter i høyere og annen utdanning, ikke elever med ungdomsrett til videregående opplæring) 

For å få omgjøring av lån til stipend, må du ta eksamen. De vanlige reglene for omgjøring av lån til stipend gjelder for våren 2020. 

Les om omgjøring her.

Alle elever og studenter vil fortsatt få utbetalt lån og stipend

Utbetaling av lån og stipend til elever og studenter i Norge blir ikke stoppet. Vi stopper heller ikke utbetalinger til lærlinger som blir permittert.

Elever på folkehøgskole
Folkehøgskolene har sendt elevene sine hjem, siden det å bo på internat kan øke smitterisikoen. Elevene får beholde all støtte for våren 2020, og de som har fått støtte som borteboere, vil bli regnet som borteboere ut dette semesteret.
 
Mange lurer på om de vil få omgjøring av lån til stipend selv om de ikke får fullført skoleåret. Dette har vi ikke svar på akkurat nå. Vi kommer til å vurdere denne problemstillingen utover våren, og vil oppdatere informasjonen på lanekassen.no når vi vet mer.

Elever på folkehøgskole

Folkehøgskolene har sendt elevene sine hjem, siden det å bo på internat kan øke smitterisikoen. Elevene får beholde all støtte for våren 2020, og de som har fått støtte som borteboere, vil bli regnet som borteboere ut dette semesteret.
 
Dersom skolen melder inn at du har fullført skoleåret, vil du få omgjøring av lån til stipend selv om du reiste hjem på grunn av koronapandemien.

Du kan få sykestipend hvis du er syk

Hvis du er syk i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, gjort om til sykestipend. Du kan også ha rett til sykestipend dersom du blir forhindret fra å følge undervisningen fordi barnet ditt blir sykt. 

Her kan du lese mer om reglene som gjelder for sykestipend.

Jeg har blitt forsinket i utdanningen min fordi skolen stengte og det ble ikke gitt nettundervisning. Kan jeg få studielån i ekstra tid?

Det kan gis stipend og lån i inntil ett år til forsinkelse. 

Dersom du er forsinket ut over ett år (60 studiepoeng), kan du likevel ha rett til stipend og lån dersom forsinkelsen skyldes sykdom, fødsel, nedsatt funksjonsevne eller andre særlige grunner som gjør det vanskelig å unngå forsinkelse. Koronapandemien kan anses som en slik særlig grunn dersom den har forårsaket en forsinkelse i utdanningen din som vanskelig kunne unngås.

Er du mer enn ett år forsinket, og ønsker å få vurdert rett til lån og stipend etter unntaksbestemmelsene, må du sende inn dokumentasjon som viser årsaken til forsinkelsen. Hvis forsinkelsen utover ett år skyldes koronapandemien, må du sende inn dokumentasjon som viser at det var koronapandemien som var årsaken til at du ble mer enn ett år forsinket.

Hvem kan få fritak fra inntektsgrensen fordi de gjør viktig arbeid i forbindelse med koronapandemien?

Det kan ses bort fra inntekt som er opptjent i perioden 1. mars t.o.m. 31. desember 2020 dersom inntekten er betaling for arbeid relatert til koronapandemien

  • i helse- og omsorgssektoren
  • i forbindelse med beordring til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret
  • utført av politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid

Fritaket gjelder studenter i høyere og annen utdanning i Norge og utlandet som fyller vilkårene over. Det gjelder ikke elever med ungdomsrett i videregående opplæring.

Jeg fikk ikke tatt eksamen våren 2020: Vil jeg fortsatt få omgjøring av lån til stipend?

De vanlige reglene for omgjøring av lån til stipend gjelder også for våren 2020. Det betyr at du må bestå utdanning for å få gjort om lån til stipend. For gjennomført utdanning vil omgjøring av lån til stipend skje på vanlig måte dersom vilkårene ellers er oppfylt.

Jeg var egentlig borteboer våren 2020, men flyttet hjem på grunn av koronakrisen. Hva skjer med stipendet?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men måtte flytte hjem til foreldrene sine pga. koronakrisen, blir regnet som borteboere resten av våren 2020. Dette gjelder både innenlands og utenlands.