Har jeg rett til tilleggslån?

Sist oppdatert: 15.06.2020
Er du usikker på om du kan søke om tilleggslån, eller hva som menes med “nedgang i inntekt”? Under finner du forhåpentligvis svar på det du lurer på.

Dersom du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan du ha rett til et tilleggslån.

  • Ny frist for å søke om dette tilleggslånet er 30. juni 2020.

De neste dagene får alle som ikke har svart på tilbudet en påminnelse på e-post.

Hva regnes som en nedgang i inntekt?

Hvis du for eksempel er permittert, har fått færre vakter enn tidligere avtalt, eller er oppsagt fra en lønnet deltidsjobb på grunn av koronasituasjonen, kan du ha rett til tilleggslånet. Det avgjørende er at du på grunn av koronasituasjonen tjener mindre enn planlagt i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020.

Du kan ha rett til lånet selv om du ikke har mistet all inntekt, eller for eksempel ikke er 100 prosent permittert. Du kan også ha rett til lånet om du kun har hatt nedgang i inntekt i bare deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020.

Har jeg rett til tilleggslån og hva må jeg sende inn?

Jeg er permittert

Hvis du er blitt permittert på grunn av koronasituasjonen og har hatt nedgang i inntekt i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan du ha rett til tilleggslånet.

Du skal ikke sende dokumentasjon når du søker, men du kan bli bedt om det på et senere tidspunkt. Derfor må du be arbeidsgiver lage en skriftlig bekreftelse på at du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen.

Jeg har mistet sommerjobben min

Tilleggslånet er for de som har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden 1. mars – 15. juni 2020.

Dersom du mistet en sommerjobb du skulle begynt i den 15. juni, og du kan dokumentere at dette skyldes koronasituasjonen, fyller du vilkårene for tilleggslånet.

Du skal ikke sende dokumentasjon når du søker, men du kan bli bedt om det på et senere tidspunkt. Derfor må du be arbeidsgiver lage en skriftlig bekreftelse på at du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen.

Jeg er selvstendig næringsdrivende

Hvis du i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020 har fått færre oppdrag på grunn av koronasituasjonen, kan du ha rett til tilleggslånet.

Du skal ikke sende dokumentasjon når du søker, men du kan bli bedt om det på et senere tidspunkt. Derfor må du be oppdragsgiver lage en skriftlig bekreftelse på at du har mistet oppdrag på grunn av koronasituasjonen.

Jeg er tilkallingsvikar og har fått færre eller ingen vakter

Hvis du i perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020 har fått færre vakter på grunn av koronasituasjonen, kan du ha rett til tilleggslånet.

Du skal ikke sende dokumentasjon når du søker, men du kan bli bedt om det på et senere tidspunkt. Derfor må du be arbeidsgiver lage en skriftlig bekreftelse på at du har hatt redusert antall vakter på grunn av koronasituasjonen.

Jeg er lærling med ungdomsrett

Hvis du tar videregående opplæring med ungdomsrett, er over 18 år, og i studieåret 2019-2020 har fått lån for elever som er over 18 år, kan du ha rett til tilleggslånet.

Du skal ikke sende dokumentasjon når du søker, men du kan bli bedt om det på et senere tidspunkt. Derfor må du be arbeidsgiver lage en skriftlig bekreftelse på at du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen.

Jeg er lærling uten ungdomsrett

Hvis du er lærling uten ungdomsrett kan du ha rett på tilleggslånet hvis du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020.

Du skal ikke sende dokumentasjon når du søker, men du kan bli bedt om det på et senere tidspunkt. Derfor må du be arbeidsgiver lage en skriftlig bekreftelse på at du har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen.