Du kan søke om lån og stipend fram til 15. april

Sist oppdatert: 02.04.2020
På grunn av koronautbruddet er søknadsfristen for vårsemesteret utsatt med en måned, til 15. april. Du kan søke fra tirsdag 24. mars.

Hvem kan søke?

Alle som ikke har søkt om støtte innen 15. mars, eller ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret, kan søke. Lærlinger har fra før søknadsfrist til 30. juni 2020.

Du må studere minst 50 prosent av en fulltidsutdanning for å ha rett til lån og stipend, og du må oppfylle de vanlige kravene som gjelder for å få stipend og lån fra Lånekassen.

Får du allerede fullt lån og stipend, får du ikke mer

Dette er en utsettelse av søknadsfristen for lån og stipend for vårsemesteret 2020. Det betyr at du som allerede får fullt lån og stipend, ikke kan få mer.

Hvor mye kan jeg få?

Er du student i høyere utdanning, kan du få inntil 66 120 kroner i basisstøtte våren 2020. Beløpet forutsetter at du er fulltidsstudent. Studerer du deltid, blir beløpet redusert ut fra studiebelastningen din.

Betaler du skolepenger, har barn eller nedsatt funksjonsevne, kan du få ekstra lån og/eller stipend. Les mer om hvor mye du kan få.

De som søker, får etterbetalt lån og stipend for januar, februar og mars, i tillegg til vanlige utbetalinger i april, mai og juni. Dette gjelder semesterstart etter nyttår.

Behandlingstid

De som søker nå, får søknaden sin behandlet på vanlig vis. Det betyr at de fleste vil få svar i løpet av få dager fordi søknadene deres blir maskinelt behandlet. Søknader som må behandles av en saksbehandler, får noe lengre behandlingstid. Per i dag er behandlingstiden cirka tre uker.