Nå kan du søke om lån og stipend for 2020–2021

Sist oppdatert: 26.06.2020
Nå kan elever og studenter som tar universitets- og høgskoleutdanning og andre utdanninger uten ungdomsrett i Norge og utlandet søke om lån og stipend.

Universitets- og høgskoleutdanning og andre utdanninger for elever og studenter uten ungdomsrett

Nå kan elever og studenter på disse typene utdanning i Norge og i utlandet søke om lån og stipend. 

  • universitets- og høgskoleutdanning
  • fagskoleutdanning
  • folkehøgskoleutdanning
  • grunnskoleopplæring for voksne
  • andre utdanninger uten ungdomsrett 

Utdanning i Norge

For studenter i Norge blir lån og stipend for neste studieår tidligst utbetalt i august.

Søk om lån og stipend for 2020–2021

Utdanning i utlandet

Vi må ha mottatt den signerte avtalen om støtte før vi kan starte utbetalingen av lån og stipend. For de fleste studenter som skal studere i utlandet, blir pengene overført tidligst i begynnelsen av juli. Her kan du lese mer om utbetaling til studenter i utlandet.

Hvis du er gang med utdanning i utlandet, og skal fortsette på denne til høsten, må du huske å sende inn dokumentasjon på faglig progresjon og betalte skolepenger for 2019–2020 i forbindelse med den årlige kontrollen. Dette må du gjøre før du søker om lån og stipend for neste studieår.

Søk om lån og stipend for 2020–2021

Videregående opplæring for elever med ungdomsrett

Skal du ta videregående opplæring i studieåret 2020-2021, må du vente med å søke om stipend og lån til du har fått skoleplass og takket ja til den.

Datoen for inntaket til videregående opplæring varierer fra fylke til fylke. Følg med på vilbli.no for å få informasjon om når inntaket er i ditt fylke.

Er du lærling?

Da må du vente med å søke om stipend fra Lånekassen til lærekontrakten er godkjent av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret. Les mer om hva du kan få fra Lånekassen som lærling.