Jeg skal studere i utlandet (utenfor Norden)

Sist oppdatert: 15.05.2018
Her finner du de vanligste typene lån og stipend for deg som studerer i utlandet, med satser for 2018–2019.

Beløpene er maksimale satser for hele undervisningsåret 2018–2019.

Type støtte Totalt Stipend Lån
Basisstøtte (10 måneder) 108 250 kr 43 300 kr
(kan bli stipend)
64 950 kr
Basisstøtte inkludert tre uker
studiestøtte i juni (del av
opptrappingen til 11 måneder
studiestøtte)*
116 369 kr 46 548 kr
(kan bli stipend)
69 821 kr
Støtte til dekning av skolepenger
131 386 Utbetales dels
som stipend, dels som lån
Tillegsslån til dekning av skolepenger 101 800 kr 0 kr 101 800 kr
Reisestøtte Avhenger av hvor du studerer 35 % 65 %

*Fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning kan få utbetalt støtte til tre uker i juni 2019, som en del av opptrappingen til 11 måneders studiestøtte. Støttebeløpet forutsetter at Stortinget bevilger penger til opptrappingen.

Les mer om hva som skal til for å få omgjort lån til stipend.

Tilleggsstipend til dekning av skolepenger

Du kan få tilleggsstipend til dekning av skolepenger på inntil 71 041 kroner hvis du skal betale mer enn Lånekassens satser i skolepenger og går på et universitet som er på tilleggsstipendlisten.

En større oversikt over støtte du kan få til utdanning i utlandet, finner du her.