Jeg skal studere i Norge

Sist oppdatert: 11.05.2018
Her finner du de vanligste typene stipend og lån for deg som får støtte til høyere eller annen utdanning i Norge.

Beløpene i tabellen er maksimale satser for hele undervisningsåret 2018–2019.

Type støtte Totalt Omgjøringslån
(kan bli stipend)
Ordinært lån
(kan ikke bli stipend)
Basisstøtte (10 måneder) 108 250 kr
43 300 kr
64 950 kr
Basisstøtte inkludert tre uker studiestøtte i juni
(del av opptrappingen til 11 måneders studiestøtte)*
116 369 kr
46 548 kr
69 821 kr
Skolepengelån 64 206 kr
0 kr
64 206 kr

*Fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning, kan få utbetalt støtte til tre uker i juni 2019, som en del av opptrappingen til 11 måneders studiestøtte. Støttebeløpet forutsetter at Stortinget bevilger penger til opptrappingen i statsbudsjettet for 2019.

Les om hva som skal til for at omgjøringslån blir gjort om til stipend.

Studere på deltid?

Skal du studere på deltid får du 50, 67 eller 75 prosent av det vanlige støttebeløpet, avhengig av deltidsprosenten din. Les mer om deltidsutdanning her.

Har du barn?

Hvis du har barn født i 2003 eller senere som du bor sammen med, kan du få inntil 1 687 kr per måned i forsørgerstipend. For 10 måneder utgjør dette 16 870 kr.

Les mer om de forskjellige typene støtte du kan få til utdanning i Norge.