Jeg er lærling

Sist oppdatert: 30.08.2018
Du kan få støtte fra Lånekassen hvis du er lærling med godkjent lærekontrakt.

Hvis du er lærling med godkjent lærekontrakt, kan du ha rett til støtte fra Lånekassen. Hvor mye støtte du kan få er blant annet avhengig av om du har lovfestet rett til videregående opplæring (ungdomsrett) eller ikke. Hvis du ikke har ungdomsrett, får du støtte etter samme regler som studenter i høyere utdanning i Norge.

Lærling med ungdomsrett

Er du lærling med ungdomsrett, får du støtte etter de samme reglene som gjelder for elever i vanlig videregående opplærling, med unntak av at lærlinglønna di har innvirkning på hvor mye du kan få i grunnstipend og bostipend. Du får ikke utstyrsstipend som lærling.

Les mer om stipend og lån for lærlinger med ungdomsrett her.