Hvor mye kan jeg få i 2017-2018?

Sist oppdatert: 02.08.2017
Her finner du en oversikt over de vanligste typene stipend og lån, med satsene for undervisningsåret 2017-2018.

Du kan bruke støttekalkulatoren til å beregne hvor mye du kan få i støtte.

Gå til støttekalkulatoren

Jeg skal studere i høyere utdanning

Beløpene i tabellen er maksimale satser for hele undervisningsåret 2017–2018.

Type støtte

Totalt             
Omgjøringslån (kan bli stipend) Ordninært lån
Basisstøtte (10 måneder)

106 340 kr

42 536 kr 63 804 kr

Basisstøtte inkludert to uker
studiestøtte i juni (del av opptrappingen
til 11 måneder studiestøtte) *

111 657 kr 44 663 kr 66 994 kr
Skolepengelån 63 070 kr 0 kr 63 070 kr

*Fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning kan få utbetalt støtte til to uker i juni 2018, som en del av opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte. Støttebeløpet forutsetter at Stortinget bevilger penger til opptrapping til 11 måneders studiestøtte i statsbudsjettet for 2018.

Studere på delttid?

Skal du studere på deltid får du 50, 67 eller 75 prosent av vanlig søttebeløpet. Les mer om deltidsutdanning her. Du får ikke støtte til deltidsutdanning utenfor Norge.

Har du barn?

Hvis du har barn født i 2002 eller senere som du bor sammen med, kan du få inntil 16 570 per barn i forsørgerstipend for hele undervisningsåret.

Jeg skal studere i utlandet (utenfor Norden)

Beløpene er maksimale satser for hele undervisningsåret 2017–2018.

Type støtte Totalt Stipend Lån
Basisstøtte 111 657 kr 44 663 kr* 66 994 kr.
Støtte til dekking av skolepenger 129 062 kr Utbetales dels som stipend, dels som lån
Tilleggslån til dekking av skolepenger
100 000 kr
0 kr
100 000 kr
Reisestøtte Avhenger av hvor du studerer
35 %
65 %

*Du kan få gjort om lån til stipend hvis du består utdanning og har inntekt og formue under grensene. Les mer om omgjøring av lån til stipend for studenter i utlandet.

Du kan få tilleggstipend til dekking av skolepenger på inntil 69 785 kroner hvis du skal betale mer enn Lånekassens satser i skolepenger og går på et universitet som er på tilleggsstipendlisten.

Hvis du har barn født i 2002 eller senere som du bor sammen med, kan du få inntil inntil 16 570 per barn i forsørgerstipend for hele undervisningsåret.

Søknaden for studenter i høyere og annen utdanning for undervisningsåret 2017–2018 åpner i slutten av april.

Jeg er elev i videregående opplæring

De som går på vanlig videregående skole og som har ungdomsrett, får stipend fra Lånekassen etter andre regler enn studenter i høyere utdanning.

Alle elever i vanlig videregående opplæring med ungdomsrett får et utstyrsstipend. Hvor stort utstyrsstipend du får, kommer an på hva slags utdanningsprogram du tar. Utstyrsstipendet blir utbetalt som en engangssum.

1 014 kroner per skoleår

2 245 kroner per skoleår

3 750 kroner per skoleår

Studiespesialisering (unntatt

studiespesialisering

med fordypning i formgivningsfag og

studiespesialisering med toppidrett som

"fag fra andre programområder")

Naturbruk

Idrettsfag

Helse- og oppvekstfag

Bygg- og anleggsteknikk

Design og håndverk, unntatt programområde for medieproduksjon

Medier og kommunikasjon

Teknikk og industriell produksjon

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Elektrofag

 

Design og håndverk, programområde for medieproduksjon

Musikk, dans og drama

 

 

Studiespesialisering med fordypning i

formgivningsfag

og studiespesialisering

med toppidrett som "fag fra andre

programområder"

 

 

Kunst, design og arkitektur

 

Bostipend (borteboer)

Det er bare elever i videregående opplæring som kan få bostipend. Du kan få et bostipend på 4 359 kroner per måned hvis du må bo borte fra foreldrene dine mens du går på skolen. 

Grunnstipend

Elever i videregående skole fra familier med svak økonomi kan få et grunnstipend på 1 055, 2 109 eller 3 167 kroner i måneden. Det er inntekten til foreldrene dine som avgjør om du kan få grunnstipend.

Du finner en mer utfyllende oversikt over de forskjellige typene stipend og lån for elever i videregående her.

Slik søker du

Søknaden for elever i vanlig videregående åpner i mai, men du må vente med å søke til du har fått skoleplass for 2017–2018.