Har du avbrutt utdanningen din?

Sist oppdatert: 03.01.2017
Hvis du avbryter utdanningen din, må du melde fra til oss om det.

Du melder fra om avbrudd ved å sende oss en e-post fra postkassen din på Dine sider. Du må skrive datoen du avbrøt studiet i e-posten, slik at vi kan regne ut hvor mye stipend og lån du har rett til. Du har nemlig ikke rett til stipend og lån fra Lånekassen etter datoen du har avbrutt utdanningen din.

Logg inn på Dine sider

Hva skjer når du har meldt fra om at du har avbrutt?

Når vi har fått avbruddsmeldingen din, stopper vi utbetalingen av støtte. Etter det må du vente i noen uker på at saken din blir behandlet på nytt. Du vil få et nytt vedtaksbrev hvor du får informasjon om at støtten din er stoppet og hvor mye støtte du har rett til å beholde. Du må ikke betale tilbake penger du har fått i perioden du har vært i utdanning.

Du må begynne å betale tilbake på lånet ditt cirka sju måneder etter avbruddet. Vær klar over at rentene på lånet ditt begynner å løpe fra og med den første måneden etter du avbrøt studiet. Vi sender deg en betalingsplan fire til fem måneder etter du avbrøt. Hvis du får ny støtte til fulltidsutdanning senere, blir lånet ditt satt rente- og avdragsfritt igjen.

Forsinkelse i høyere og annen utdanning

Perioder du har fått penger fra oss, men mangler faglige resultater for, regnes som forsinkelse. Det vil si at du blir forsinket i utdanningen hvis du avbryter før du har bestått eksamen. Du kan være inntil ett år forsinket og likevel få stipend og lån. Du får ikke noe lån gjort om til stipend hvis du mangler resultater.

Avbrutt utdanning på grunn av sykdom

Hvis du har avbrutt eller tatt permisjon på grunn av sykdom, kan du ha rett til sykestipend i perioden du var syk. Får du sykestipend vil lån du har fått i perioden du var syk bli gjort om til stipend.

Sykestipend søker du om etter du har blitt frisk, eller når semesteret er avsluttet. Les mer om sykestipend og hvordan du søker om det.