Er du student, og har fått betalingsplan?

Sist oppdatert: 04.11.2020
Nå i november sender Lånekassen ut betalingsplan til ca. 70 000 kunder. Også en del studenter får betalingsplan og etter hvert regning.

Årsaken til at du får en betalingsplan

Lånekassen sender betalingsplan til alle som enten er ferdig med utdanningen din, eller ikke lenger får lån og stipend til fulltidsutdanning.

Det betyr at selv om du fortsatt studerer, men uten støtte fra Lånekassen, må du begynne å betale på lånet. Du får også tilsendt en betalingsplan hvis du tar deltidsutdanning, selv om du får lån og stipend til utdanningen din.

Du kan begynne å betale ned på studielånet når som helst når du ikke lenger får lån og stipend til fulltidsutdanning, uavhengig av betalingsplanen.

Hvis du har en søknad om lån og stipend som ikke er behandlet ennå

Vi sender deg betalingsplan selv om du ikke har fått svar på søknaden din om stipend og lån ennå. Hvis du har søkt om lån og stipend til fulltidsutdanning og søknaden blir innvilget, trenger du ikke å begynne å betale. Får du støtte til deltidsutdanning eller avslag på søknaden, er det riktig at du skal begynne å betale.

Omgjøring av lån til stipend

Noen lurer på hvorfor lånet er så høyt, og om de skal begynne å betale før deler av lånet er gjort om til stipend. Årsaken til at vi ikke gjør om lånet til stipend med én gang du har bestått en eksamen, er at inntekt og formue er avgjørende for hvor mye av lånet ditt som kan gjøres om til stipend.

Derfor må vi vente på informasjon om inntekt og formue fra skatteetaten, før lånet kan gjøres om til stipend. Dette er årsaken til at du får omgjort lån til stipend først året etter at du fikk støtte. Det vil si at du må vente til sommeren 2021 for å få omgjøring for utdanning du har bestått i 2020.

Tilleggslånet til elever og studenter som mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen, er også en del av den totale gjelden. 8 000 kroner av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend dersom du fyller vilkårene. Du skal ikke sende inn dokumentasjon nå, men vi kan be deg om den senere, så du bør allerede nå be arbeidsgiveren din om å dokumentere årsaken til at du har mistet inntekt.

Du må likevel starte nedbetalingen, selv om du venter på å få lån omgjort til stipend. Rentene som er blitt lagt til det beløpet som blir gjort om til stipend, blir automatisk slettet.

Det blir regnet renter på lånet

Når du er ferdig med utdanningen eller studerer uten å få lån og stipend fra Lånekassen, blir det regnet renter på lånet. Studerer du uten lån og stipend, eller tar deltidsutdanning, kan du søke om å få slettet rentene som er lagt til lånet ditt i studietiden.

Hvis du ikke kan betale

Hvis du ikke kan betale en regning, kan du søke om betalingsutsettelse uten å oppgi noen begrunnelse for det. Du trenger ikke å søke om betalingsutsettelse før du har fått en regning.

Hvis du bare har søkt om stipend

Selv om du bare har søkt om stipend, blir denne støtten også utbetalt som et lån. Dette lånet kan først gjøres om til stipend året etter at du fikk støtte. Det betyr at du har lån i Lånekassen fram til eventuelt alt lånet gjøres om til stipend, og derfor har du fått en betalingsplan.