Bare fulltidsstudenter får 11 måneder med studiestøtte

Sist oppdatert: 11.07.2017
Det er bare fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning som får studiestøtte i 11 måneder. Studentene må ha vært i utdanning hele vårsemesteret for å få støtten.

Det er Stortinget som bestemmer støtteordningene i Lånekassen. Heltidsstudenter er prioritert av politikerne til å få 11 måneder med studiestøtte fordi de har størst behov for økonomisk støtte i eksamensperioden.

Pengene ble utbetalt i juni

Innføringen av 11 måneder med studiestøtte er planlagt som en opptrapping, hvor støtten blir utvidet med én uke per undervisningsår fra 2017 til 2020. De fleste får utbetalingen i juni.

Disse får ikke 11 måneder med studiestøtte

Elever på

  • videregående
  • folkehøgskole

Studenter som tar

  • deltidsutdanning
  • utdanning bare i høstsemesteret
  • forkurs med fra fra videregående opplæring ved universitet/høgskole. For eksempel forkurs ingeniør.

Les mer om opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte her.