Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Opprettholde klage – sak hos klagenemnda

  Dersom du velger å klage videre, blir saken din oversendt til klagenemnda.

  Klagenemnda får oversendt alle dokumentene i saken.

  Klagenemnda er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og har blant annet representanter fra elev- og studentorganisasjonene. Nemnda møtes om lag en gang i måneden. Det kan ta litt tid før saken din blir behandlet i nemnda.

  Avgjørelsene i klagenemnda er endelige. Du kan ikke klage videre etter dette. Dersom du fortsatt mener at vedtaket er feil, kan du henvende deg til Sivilombudsmannen.