Generelle vilkår

Sist oppdatert: 01.02.2019
Lånekassens nettsted gir en oversikt over lover og forskrifter for utdanningsstøtte, samt annen aktuell informasjon.

Opphavsrett

Innholdet på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet og eies av Lånekassen. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverksloven og annen relevant lovgivning, er tillatt så lenge Lånekassen oppgis som kilde ved bruk.

Grafiske elementer og bilder er ikke tillatt brukt uten skriftlig samtykke fra Lånekassen.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Selv om Lånekassen kontinuerlig jobber for at informasjonen på nettstedet skal være korrekt, fullstendig og tilgjengelig, kan vi likevel ikke garantere at det til en hver tid er tilfelle.

Lånekassen tar ikke på seg ansvaret dersom endringer i regelverk ikke er blitt oppdatert på nettstedet, skrivefeil eller for andre unøyaktigheter eller utelatelser i informasjonen på nettstedet. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom Lånekassen og brukerne av sidene, reguleres av norsk rett med verneting i Norge. For nærmere vilkår for studiestøtte, se utdanningsstøtteloven med tilhørende forskrifter.

Lenker

Lenker til eksterne internettsider er opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. Lånekassen er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne internettsider eller annen informasjon som presenteres på eller via disse internettsidene.

PDF

Mange vedlegg på lanekassen.no er i filformatet PDF. For å lese disse trenger du Adobe Acrobat Reader som kan lastes gratis ned fra Adobe.

Flash

Noen av illustrasjonene på lanekassen.no er laget i filformatet Flash. Du trenger en Flash-avspiller installert på datamaskinen din for å se disse på optimal måte. Siste versjon av Flash-avspiller kan lastes gratis ned fra Adobe.

Personopplysninger

Les om personvern her.