Tildeling av utdanningsstøtte 2019–2020

Sist oppdatert: 18.03.2019

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2019 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 3, § 4, § 5, § 6 og § 7.

Les forskriften her.