Tildeling av utdanningsstøtte 2018–2019

Sist oppdatert: 15.03.2018

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018–2019 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. februar 2018 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §3, §4, §5, §6 og §7.

Last ned forskriften [pdf].