Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Sist oppdatert: 07.07.2020
Første delen (§ 1-6)
Renter og tilbakebetaling
Andre delen (§ 7-8)
Betalingsutsetjing og sletting av renter
Tredje delen (§ 9-12)
Sletting av gjeld
Fjerde delen (§ 13)
Gjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral
Femte delen (§ 14-15)
Sluttføresegner

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 17. desember 2019 med heimel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.

Første delen (§ 1-6)
Renter og tilbakebetaling

Andre delen (§ 7-8)
Betalingsutsetjing og sletting av renter

Tredje delen (§ 9-13)
Sletting av gjeld

Fjerde delen (§ 14)
Gjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral

Femte delen (§ 15-16)
Sluttføresegner