Tilbakebetaling 2019

Sist oppdatert: 17.12.2018

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 17. desember 2018 med heimel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.

Last ned forskrifta [pdf]