Tilbakebetaling 2018

Sist oppdatert: 20.12.2017

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån for 2018 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 19. desember 2017 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8,9,10, 14 og 15.

Last ned forskriften [pdf]