Tildeling av utdanningsstøtte 2018–2019

Sist oppdatert: 03.09.2018

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018–2019 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13. februar 2018 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §3, §4, §5, §6 og §7.

 • Første del (§ 1 – § 14)
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 • Annen del (§ 15 – § 23)
  Støtte til søkere som har rett til videregående opplæring
 • Tredje del (§ 24 – § 30)
  Støtte til søkere i høyere utdanning og søkere i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 • Fjerde del (§ 31 – § 38)
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden.
 • Femte del (§ 39 – § 43)
  Spesielle ordninger
 • Sjette del (§ 44 – § 49)
  Støtte og sletting av gjeld for statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)
 • Sjuende del (§50)
  Ikrafttredelse