Tildeling av utdanningsstøtte 2016-2017

Sist oppdatert: 03.02.2017
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-2017.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. februar 2016 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 3, § 4, § 5, § 6 og § 7.

21. desember ble det fastsatt endringer i forskriften om utdanningsstøtte i forbindelse med at Storinget vedtok opptrapping til 11 måneders studiestøtte i statsbudsjettet for 2017.

 • Første del (§ 1 – § 14)
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 • Annen del (§ 15 – § 23)
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
 • Tredje del (§ 24 – § 31)
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 • Fjerde del (§ 32 – § 39)
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden.
 • Femte del (§ 40 – § 44)
  Spesielle ordninger
 • Sjette del (§ 45 – § 50)
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)