Tildeling av støtte 2013-2014

Sist oppdatert: 26.05.2014
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 03.06.2005. nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel II.
 1. Første del (§ 1 – § 14)
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 2. Annen del (§ 15 – § 23)
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
 3. Tredje del (§ 24 – § 32)
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 4. Fjerde del (§ 33 – § 42)
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden. Vedlegg til fjerde del.
 5. Femte del (§ 43 – § 47)
  Spesielle ordninger
 6. Sjette del (§ 48 – § 53)
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)
 7. Sjuende del (§54)
  Ikrafttredelse