Tildeling av utdanningsstøtte 2015-2016

Sist oppdatert: 01.03.2016
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016.

Endringsforskrift forkurs matematikk.

 • Første del (§ 1 – § 14)
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 • Annen del (§ 15 – § 23)
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
 • Tredje del (§ 24 – § 32)
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 • Fjerde del (§ 33 – § 42)
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden.
 • Femte del (§ 43 – § 47)
  Spesielle ordninger
 • Sjette del (§ 48 – § 53)
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)
 • Sjuende del (§ 54–1)
  Ikrafttredelse