Tilbakebetaling 2010

Sist oppdatert: 22.12.2009

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 14.12.2009 og 1.3.2010 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15

Første del

Annen del

Tredje del

Fjerde del

Femte del