Tilbakebetaling 2017

Sist oppdatert: 20.02.2017
Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2017

Fastsett av Kunnskapsdepartementet 19. desember 2016 med heimel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.

Første delen (§ 1-10).
Forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar
Andre delen (§ 11-17)
.
Rentefritak, betalingsutsetjing og ettergiving
Tredje delen (§ 18-22)
.
Ettergiving av utdanningslån i 2017 for låntakarar som er busatt og utøver eit yrke i Finnmark og utvalde kommunar i andre fylke (regionen)
Fjerde delen (§ 23)
.
Ettergiving av utdanningsgjeld i 2017 for låntakarar som har fullført visse lærarutdanningar
Femte delen (§ 24-25)
.
Misleghalden utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral.

Forskrifta tek til å gjelde frå 1. januar 2017.