Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Fjerde delen. Ettergiving av utdanningsgjeld i 2016 for låntakarar som har fullført visse lærarutdanningar

  Sist oppdatert: 21.12.2015

  Kapittel 23. Ettergiving av utdanningsgjeld i 2016 for låntakarar som har fullført visse lærarutdanningar

  § 23-1. Realfag og framandspråk

  Ordninga omfattar låntakarar som fullfører ei av desse utdanningane i vårsemesteret eller haustsemesteret 2016:
  - integrert masterprogram i lærarutdanning med spesialisering i realfag eller framandspråk (bortsett frå nordisk/norsk)
  - toårig fagdidaktisk masterprogram for lærarar som tek spesialisering i realfag eller framandspråk (bortsett frå nordisk/norsk)
  - praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom låntakaren tidlegare har fullført mastergrad eller hovudfag i biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk, teknologiske fag/sivilingeniørutdanning eller framandspråk, bortsett frå nordisk/norsk
  - praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom låntakaren tidlegare har fullført ingeniørutdanning.

  § 23-2. Samisk

  Ordninga omfattar låntakarar som fullfører 60 studiepoeng eller meir i samisk språk som del av ei av desse utdanningane i vårsemesteret eller haustsemesteret 2016:
  -samisk allmennlærarutdanning (Samisk høgskole)
  -samisk førskolelærarutdanning (Samisk høgskole)
  -60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) som del av allmennlærarutdanning.

  Ordninga omfattar også låntakarar som tek ei av desse utdanningane:
  -60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) dersom låntakaren tidlegare har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  -praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) dersom låntakaren tidlegare har teke 60 studiepoeng i samisk språk (alle samiske språk)
  -60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) dersom låntakaren tidlegare har fullført førskolelærarutdanning
  -fullført førskolelærarutdanning dersom låntakaren tidlegare har teke 60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk).

  § 23-3. Beløp for ettergiving

  Låntakarar som fyller vilkåra i § 23-1 eller § 23-2, kan få ettergitt utdanningsgjeld med opptil kr 50 000. Ettergiving blir ikkje gitt meir enn ein gong for same utdanninga.

  § 23-4. Søknadsfrist

  Søknad om ettergiving må vere kommen inn til Lånekassen seinast seks månader etter at eksamen er gjennomført.
  Lånekassen kan gjere unntak frå fristen dersom særlege forhold gjer at søknadsfristen ikkje kan bli halden.