Tilbakebetaling 2016

Sist oppdatert: 08.03.2016
Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2016
 1. Første delen
  Forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar
 2. Andre delen
  Rentefritak, betalingsutsetjing og ettergiving
 3. Tredje delen
  Ettergiving av utdanningslån i 2016 for låntakarar som er busette i og utøver eit yrke i Finnmark og utvalde kommunar i andre fylke (regionen)
 4. Fjerde delen
  Ettergiving av utdanningsgjeld i 2016 for låntakarar som har fullført visse lærarutdanningar
 5. Femte delen
  Misleghalden utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral