Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Fjerde del. Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2015 for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger

  Sist oppdatert: 25.02.2015

  Kapittel 23 Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2015 for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger

  § 23-1 Realfag og fremmedspråk

  Ordningen omfatter låntakere som fullfører følgende utdanninger i vårsemesteret eller høstsemesteret 2015:
  -integrert masterprogram i lærerutdanning med spesialisering i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk).
  -toårig fagdidaktisk masterprogram for lærere som tar spesialisering i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk).
  -praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom låntakeren tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag i biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk, teknologiske fag/sivilingeniørutdanning eller fremmedspråk, bortsett fra nordisk/norsk.
  -praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom låntakeren tidligere har fullført ingeniørutdanning.

  § 23-2 Samisk

  Ordningen omfatter låntakere som fullfører 60 studiepoeng eller mer i samisk språk som del av følgende utdanninger i vårsemesteret eller høstsemesteret 2015:
  -Samisk allmennlærerutdanning (Samisk høgskole)
  -Samisk førskolelærerutdanning (Samisk høgskole)
  -60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) som del av allmennlærerutdanning.

  Ordningen omfatter også låntakere som tar følgende utdanninger:
  -60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) dersom låntaker tidligere har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
  -Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) dersom låntakeren tidligere har avlagt 60 studiepoeng i samisk språk (alle samiske språk).
  -60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) dersom låntaker tidligere har fullført førskolelærerutdanning.
  -Fullført førskolelærerutdanning dersom låntakeren tidligere har avlagt 60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk).

  § 23-3 Beløp for ettergivelse

  Låntakere som fyller vilkårene i § 23-1 eller § 23-2, kan få ettergitt utdanningsgjeld med opp til kr 50 000. Ettergivelse kan ikke gis for samme utdanning etter både § 23-1 og § 23-2.

  § 23-4 Søknadsfrist

  Søknad om ettergivelse må være kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter at eksamen er avlagt.
  Lånekassen kan gjøre unntak fra fristen hvis særlige forhold gjør at søknadsfristen ikke kan bli overholdt.