Tilbakebetaling 2015

Sist oppdatert: 15.09.2015
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015.
 1. Første del
  Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter i 2015
 2. Annen del
  Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse i 2015/16
 3. Tredje del
  Ettergivelse av utdanningslån i 2015 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark og utvalgte kommuner i andre fylker (regionen)
 4. Fjerde del
  Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2015 for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger
 5. Femte del
  Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral