Tilbakebetaling 2013

Sist oppdatert: 26.02.2013
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2012 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.
 1. Første del
  Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter i 2013
 2. Annen del
  Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse i 2013
 3. Tredje del
  Ettergivelse av utdanningslån i 2013 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark og utvalgte kommuner i andre fylker (regionen)
 4. Fjerde del
  Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2013 for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger
 5. Femte del
  Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral