Tildeling av støtte 2011–2012

Sist oppdatert: 03.05.2011
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. februar 2011 med hjemmel i lov 03.06.2005. nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel II.
 1. Første del
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 2. Annen del
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
 3. Tredje del
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 4. Fjerde del
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden. Vedlegg til fjerde del.
 5. Femte del
  Spesielle ordninger
 6. Sjette del
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)