Tildeling av støtte 2009–2010

Sist oppdatert: 12.05.2009
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. februar 2009 og 1. mars 2010 med hjemmel i lov 03.06.2005. nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel II.
 1. Første del
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 2. Annen del
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
 3. Tredje del
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 4. Fjerde del
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden. Vedlegg til fjerde del.
 5. Femte del
  Spesielle ordninger
 6. Sjette del
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)