Tildeling av støtte 2012-2013

Sist oppdatert: 11.01.2013
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2012 med hjemmel i lov 03.06.2005. nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel II.

Forskriften ble endret 13. desember 2012

Endret av Kunnskapsdepartementet 13. desember 2012 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel II. Endringen trer i kraft straks.

Endringene gjelder: § 27-3 Beregningsmåte og rekkefølge, § 29-1 Person- og kapitalinntekt, § 29-3 Formue, § 29-4 Behovsprøving av forsørgerstipend mot ektefelles person- og kapitalinntekt, § 29-10 Rekkefølgen stipendene reduseres i, § 43-1 Vilkår for foreldrestipend og § 44-1a Gradert sykestipend.

 1. Første del (§ 1 – § 14)
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 2. Annen del (§ 15 – § 23)
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
 3. Tredje del (§ 24 – § 32)
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1
 4. Fjerde del (§ 33 – § 42)
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden. Vedlegg til fjerde del.
 5. Femte del (§ 43 – § 47)
  Spesielle ordninger
 6. Sjette del (§ 48 – § 53)
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)