Tilbakebetaling 2012

Sist oppdatert: 13.03.2012
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 13.12.2011 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15
 1. Første del
  Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter i 2012
 2. Annen del
  Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse i 2012
 3. Tredje del
  Ettergivelse av utdanningslån i 2012 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark og utvalgte kommuner i andre fylker (regionen)
 4. Fjerde del
  Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2012 for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger
 5. Femte del
  Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral