Fjerde del

Sist oppdatert: 04.02.2009
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.12.2008 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr 37. om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.

Kapittel 23 Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2009 for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger

 

§ 23-1 Omfang

            Ordningen omfatter låntakere som fullfører følgende utdanninger i vårsemesteret eller høstsemesteret 2009:

-   integrert masterprogram i lærerutdanning med realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk),

-   toårig fagdidaktisk masterprogram for lærere i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk)

-   praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom låntakeren tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag i matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologiske fag/sivilingeniørutdanning eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk),

-   praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom låntakeren tidligere har fullført ingeniørutdanning.

 

§ 23-2 Beløp for ettergivelse

            Låntakere som fyller vilkårene i § 23-1, kan få ettergitt utdanningsgjeld med opp til kr 50 000.

 

§ 23-3 Søknadsfrist

            Søknad om ettergivelse må være kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter at eksamen er avlagt.

            Lånekassen kan gjøre unntak fra fristen hvis særlige forhold gjør at søknadsfristen ikke kan bli overholdt.