Tilbakebetaling 2009

Sist oppdatert: 04.02.2009
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16.12.2008 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.
 1. Første del
  Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter
 2. Annen del
  Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse
 3. Tredje del
  Ettergivelse av utdanningslån i 2009 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark og utvalgte kommuner i andre fylker (regionen)
 4. Fjerde del
  Ettergivelse av utdanningsgjeld i 2009 for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger
 5. Femte del
  Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral