Tilbakebetaling 2008

Sist oppdatert: 18.12.2007

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 14.12.2007 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8, 9, 10, 14 og 15.

 1. Første del
  Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter i 2008
 2. Annen del
  Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse i 2008
 3. Tredje del
  Ettergivelse av utdanningslån i 2008 for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark og utvalgte kommuner i andre fylker (regionen)
 4. Fjerde del
  Misligholdt utdanningsgjeld som er permanent overført til Statens innkrevingssentral