Tildeling av støtte 2008–2009

Sist oppdatert: 28.02.2008
 1. Første del
  Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 2. Annen del
  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring

 3. Tredje del
  Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1

 4. Fjerde del
  Støtte til utdanning i land utenfor Norden. Vedlegg til fjerde del.
 5. Femte del
  Spesielle ordninger

 6. Sjette del
  Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland og land i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)

Det er også mulig å skrive ut "Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2008–2009 og forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2008", som pdf fra siden "Skriv ut brosjyrer" (OBS! 56 sider).